№ 6 (91), 2020

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

О. В. Скидан О. М. Николюк П. В. Пивовар П. П. Топольницький

ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19)

О.В. Чайкін Е. Кірєєва

BRANCH APPROACH TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND INCLUSIVE GROWTH: UKRAINE CASE

Л. В. Недільська Д. О. Оленюк

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ АГРОБІЗНЕСУ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

Ю. Ю. Мороз С. В. Чугаєвська Н. В. Чугаєвська

АГРАРНО-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ВЕКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

О. П. Власенко О. М. Буднік

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: КООПЕРАТИВНИЙ ВЕКТОР

С. В. Василенко О. Є. Бездітко

РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

П. К. Бечко С. М. Колотуха С. А. Пташник Ю. І. Нагорна

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

О. В. Скидан В. Є. Гринишин

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ТА ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ

А. С. Кравченко

ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ, СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

А. В. Мостепанюк

РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

М. В. Швець Ф. Ф. Марков А. М. Фітісов П. В. Діденко

АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

Н. В. Мельник

АНАЛІЗ МОДЕЛІ РИНКУ БІОЕТАНОЛУ ТА РОЗВИТОК БІРЖІ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ