РОЛЬ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПЕРІОД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Анотація.

Соціально-економічна система України протягом останніх десятиліть перебуває у постійній трансформації, що актуалізує важливість налагодження механізмів удосконалення системи соціального захисту населення шляхом передачі державних соціальних функцій іншим учасникам, таким як приватний сектор та недержавні організації, з метою більш ефективного використання державних коштів, кращого задоволення потреб населення у соціальних послугах та досягнення максимального соціального захисту загалом. Відтак метою статті є дослідження ролі та значення недержавних організацій у контексті соціальної політики, аналіз потенційних загроз та можливостей передачі функцій надання соціальних послуг недержавним організаціям. Задля досягнення поставлених цілей було використано системний підхід та SWOT-аналіз. Доведено, що соціально-економічні трансформації є поштовхом до перегляду розподілу соціальних функцій між секторами економіки, а також розвитку громадянського суспільства та системи недержавних організацій. Відтак скоординовані дії недержавного та приватного секторів щодо надання соціального захисту населення у період трансформації та глобальних криз сприяють послабленню фінансового тиску на Державний бюджет, підвищенню рівня довіри населення до державного апарату, єдності населення та його добровільного долучення до вирішення нагальних соціальних проблем. Результати SWOT-аналізу підтвердили ефективність на необхідність залучення недержавних організацій до надання соціальних послуг, що пов’язано з їх децентралізованим управлінням, територіальною близькістю до отримувачів послуг, високим рівнем адаптивності до соціальних змін та змін попиту на послуги, крім того, така реорганізація системи надання соціальних послуг сприяє покращенню якості соціальних послуг та формуванню конкуренції між надавачами послуг, підвищенню рівня включення громадян у процеси прийняття рішень щодо подальшого розвитку громади та акумулюванню соціального капіталу. Подальшого дослідження потребують питання визначення ефективності надання соціальних послуг, а також механізмів залучення приватного сектору до надання соціальних послуг та сприяння вирішенню соціальних проблем.

Ключові слова: недержавні організації, соціальна політика, соціальні послуги, громадські організації, довіра, соціальний капітал, соціально-економічні трансформації.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-84-91

Читати статтю