Редакція журналу «Наукові горизонти» повідомляє авторів, що вони несуть повну персональну відповідальність за некоректні запозичення або використання результатів досліджень інших осіб і дотримання етики наукового цитування.

Автори повинні забезпечувати:

  • оригінальність поданих статей, тобто матеріали, які не були опубліковані в інших виданнях будь-якими мовами;
  • відсутність плагіату;
  • посилання на відповідні джерела, якщо використовуються праці або тексти третіх осіб.

Журнал «Наукові горизонти» використовує програмне забезпечення «Unicheck» для виявлення випадків наявності плагіату.

З метою запобігання плагіату, редакційна колегія здійснює наступні заходи:

  • стаття перевіряється на наявність запозичень з робіт третіх осіб без відповідних посилань на джерело за допомогою комп’ютерної програми;
  • під час розгляду статті робиться висновок щодо відсутності або наявності плагіату.

Плагіат у всіх формах є неприйнятним і розглядається як прояв неетичних дій. Рукописи, які надходять до редколегії, перевіряються на оригінальність за такими показниками: якщо оригінальність тексту складає понад 80 %, то матеріал допускається до опублікування; від 50 до 80 % оригінальності тексту – автору слід перевірити правильність оформлення цитувань та посилань на використані джерела; від 40 до 50 % оригінальності тексту – матеріал відправляється на доопрацювання з подальшою обов’язковою повторною перевіркою; менше 40 % оригінальності тексту – матеріал до розгляду не приймається.