Головний редактор

Ректор, професор, д-р екон. н., Поліський національний університет, Україна

Заступники головного редактора

д-р. т. н., Поліський національний університет, Україна 

Члени редакційної колегії

д-р. н., Клайпедський університет, Литва 

д-р с.-г. н., Поліський національний університет, Україна

д-р. т. н., Поліський національний університет, Україна

к. т. н., Поліський національний університет, Україна

к. с.-г. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна 

д-р. с.-г. н., Поліський національний університет, Україна

д-р. вет. н., Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

д-р. с.-г. н., Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

д-р. с.-г. н., Уманський національний університет садівництва, Україна

д-р. н., Лейбніцький інститут розвитку сільського господарства у країнах з перехідною економікою, Німеччина

к. б. н., Поліський національний університет, Україна

д-р. н., Познанський університет біологічних наук, Польща

к. с.-г. н., Поліський національний університет, Україна

к. т. н., Поліський національний університет, Україна

д-р. екон. н., Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

д-р екон. н., Поліський національний університет, Україна

к. с.-г. н., Павлодарский державний університет ім. С. Торайгирова, Республіка Казахстан

д-р т. н., д-р. екон. н., Міжнародний незалежний університет Молдови, Молдова

Казахський науково-дослідний інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. У.У. Успанова, Республіка Казахстан

Національна академія наук Азербайджану, Азербайджан

Паджаджаранский університет, Індонезія

Університет Миколаса Ромеріса для інвалідів, Литва

Ректор, професор, д-р. філол. н., Інститут Доктора Яна-У. Сандала, Норвегія

Професор, Інститут сільськогосподарської техніки та безпеки університету Вітовта Великого, Литва