Головний редактор

Професор, д. с.-г. н., проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Заступники головного редактора

д. н. (Литва) 

д. вет. н. (Україна)

д. т. н. (Україна) 

Відповідальні секретарі

 к. е. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна)

Члени редакційної колегії

к. т. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна) 

д. е. н. (Україна)

д. т. н. (Україна)

к. т. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. б. н. (Україна)

д. н. (Польша)

д. вет. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. н. (Німеччина)

к. б. н. (Україна)