Головний редактор

професор, д-р екон. наук, ректор, Поліський національний університет, Україна

Заступник головного редактора

д-р с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна 

Члени редакційної колегії

д-р наук, Клайпедський університет, Литва 

д-р техн. наук, Поліський національний університет, Україна 

д-р техн. наук, Поліський національний університет, Україна 

д-р техн. наук, Поліський національний університет, Україна 

д-р с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна 

д-р вет. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

д-р с.-г. наук, Білоцерківський національний аграрний університет, Україна

д-р с.-г. наук, Уманський національний університет садівництва, Україна

д-р наук, Лейбніцький інститут розвитку сільського господарства у країнах з перехідною економікою, Німеччина

канд. біол. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р екон. наук, Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

д-р екон. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Павлодарский державний університет ім. С. Торайгирова, Республіка Казахстан

д-р філософ. наук, Паджаджаранский університет, Індонезія

д-р філософ. наук, Університет Миколаса Ромеріса, Литва

ректор, професор, д-р філол. наук, Інститут Доктора Яна-У. Сандала, Норвегія

професор, Інститут сільськогосподарської техніки та безпеки університету Вітовта Великого, Литва

канд. екон. наук, Державний Техніко-Економічний Університет ім. кс. Броніслава Маркевича в Ярославі, Польща

д-р техн. наук., старший дослідник, директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України, Україна

д-р вет. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р с.-г. наук, Миколаївський національний аграрний університет, Україна

д-р вет. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р вет. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. хім. наук, Національна академія наук Азербайджану, Азербайджан

д-р техн. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р біол. наук, Мелітопольський державний педагогічний  університет імені Богдана Хмельницького, Україна

канд. с.-г. наук, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Д. Моторного, Україна

д-р с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р екон. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. вет. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р с.-г. наук, Херсонський державний аграрно-економічний університет, Україна

д-р екон. наук, Сумський національний аграрний університет, Україна

д-р с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р екон. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р с.-г. наук, Інститут садівництва НААН, Україна

д-р екон. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р вет. наук, Поліський національний університет, Україна

вчений секретар, Казахський науково-дослідний інститут ґрунтознавства і агрохімії ім. У.У. Успанова, Республіка Казахстан

канд. екон. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. техн. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. біол. наук, Поліський національний університет, Україна

канд. с.-г. наук, Уманський національний університет садівництва, Україна

д-р екон. наук, Поліський національний університет, Україна

д-р техн. наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Україна

д-р техн. наук, Ташкентський інститут текстильної та легкої промисловості, Республіка Узбекистан