Олег Васильович Скидан

професор, д-р екон. наук, ректор, Поліський національний університет, Україна

У 2000 р. закінчив з відзнакою Державну агроекологічну академію України (м. Житомир), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства».

У 1998-1999 рр. проходив річне стажування в Німеччині за програмою DEULA. З 2000 до 2004 рр. працював в головному управлінні економіки Житомирської облдержадміністрації на посадах провідного, головного спеціаліста, заступника начальника відділу, начальника відділу цінової політики, фінансових відносин та сфери обслуговування.

У 2004 р. отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. Докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм формування аграрної політики України» захистив у ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН у 2009 р.

Є членом спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 08.00.03 — «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами» у Поліському національному університеті.

Лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (2009 р.), Премії Президента України для молодих вчених (2009 р.). Іменний стипендіат Верховної Ради України (2011, 2012 рр.). Володар гранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2009 р.) та Гранту Президента України для обдарованої молоді (2013 р.).

Автор більше 120 наукових праць з проблем аграрної політики, продовольчої безпеки, сільського розвитку, реформування системи аграрної освіти.

Сфера наукових інтересів: аграрна політика, продовольча безпека, органічне виробництво.