Редакцією журналу «Наукові горизонти» приймаються до друку оригінальні статті з фундаментальних проблем таких основних напрямів: аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина, електрична інженерія, механічна інженерія, природничі науки, управління та адміністрування. Публікуються закінчені експериментальні роботи та оглядові статті, що раніше не друкувалися.

Рукопис подається до редакції журналу мовою оригіналу (українською), послуги перекладу англійською входять у вартість додрукарської підготовки. Кількість авторів однієї статті не має перевищувати 5 осіб. Після передання рукопису редакції журналу не допускається вносити зміни до авторського складу статті.

Статті в електронному форматі направляються до редколегії одним файлом за електронною адресою: info@sciencehorizon.com.ua, або через сайт у розділі Подати статтю.

Окремим файлом до статті додаються відомості про авторів трьома мовами: прізвища, імена, по-батькові, назви і поштові адреси установ, де виконано роботу, а також контактні телефони, електронні адреси та ідентифікаційні номера ORCID кожного з авторів статті. Створити ORCID можна на офіційному сайті https://orcid.org/ .

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора. Наприклад: Іванчук_Стаття, Іванчук_Відомості.

Датою отримання рукопису вважається дата надходження його до редакції. У разі одержання рукопису, оформленого з порушенням цих правил, редакція залишає за собою право його не приймати, про що повідомляє авторів.

Англійський варіант статті приймається лише за умови її фахового перекладу. У разі надсилання англійського варіанту, перекладеного за допомогою інтернет-перекладачів (наприклад, Google), матеріали будуть відхилені.

Вартість публікації становить 11 500 (одинадцять тисяч п'ятсот) гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов'язані з рецензуванням, технічним редагуванням, коректурою, макетуванням, друком, присвоєнням DOI для Вашої статті, а також розміщенням електронної версії на сайті та в наукометричних базах.