ОЦІНКА РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ (COVID-19)

Анотація.

Нестача релевантної та науково обґрунтованої інформації щодо закономірностей розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19 зумовлює проблему неможливості прогнозування впливу обмежуючих заходів, покликаних мінімізувати негативну дію вірусу на соціальну безпеку та суспільні настрої. Метою дослідження є вивчення особливостей та потенційних наслідків суспільної поведінки під час введення карантинних заходів, для чого необхідно вивчити наміри та фактичні дії населення відносно масових закупівель харчових продуктів, проаналізувати схильність населення до масових закупівель медикаментів та захисних засобів, оцінити рівень усвідомлення населенням загрози поширення коронавірусної інфекції, дослідити рівень занепокоєння суспільства у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції. У процесі дослідження використано методи соціометричного опитування, геопросторового аналізу, регресійного аналізу із застосуванням алгоритмів покрокової регресії та Барута. За результатами опитування встановлено, що, з одного боку, майже 20 % опитаних сильно занепокоєні пандемією, а, з іншого – респонденти не схильні до масових закупівель харчових продуктів під час карантинних заходів. Виявлено, що значна частка жителів Житомирської області на початку карантинних заходів відчувала проблеми із придбанням фруктів, круп, овочів та консервів. Близько 60 % неповною мірою забезпечені захисними та дезінфікуючими засобами. Математично обґрунтовано, що рівень тривоги відносно розповсюдження коронавірусної інфекції підпадає під вплив забезпеченості населення продовольством. Також спостерігається пряма лінійна залежність між рівнем тривоги та віком респондентів, тобто із збільшенням віку опитаних зростає рівень занепокоєння.

Ключові слова: соціальна безпека, продовольча безпека, коронавірусна інфекція, COVID-19, кількісне оцінювання, моделювання.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-7-18

Читати статтю