АГРАРНО-ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЯК ВЕКТОР СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація.

Сучасний розвиток територіальних громад вимагає створення нових підходів та необхідних умов їх соціально-економічного розвитку на інноваційно-інвестиційних засадах. Реформа децентралізації направлена на створення додаткових фінансових ресурсів в регіонах, стимулювання до управління розвитком громади, започаткування нових господарюючих формувань на основі переходу владних повноважень на місця. Метою дослідження є обґрунтування теоретико-практичних положень, спрямованих на формування аграрно-індустріальних парків в ОТГ України, що сприятиме розвитку сільських територій на інноваційно-інвестиційній основі. До кола ключових завдань віднесено: дослідження регіональних трансформацій реформи децентралізації; аналіз факторів рівня життя та трудової міграції сільського населення; розробка людино-центрованої моделі розвитку територіальних громад; аналіз напрямів покращення соціальної та фінансової ситуації в громаді за результатами проведеного опитування представників депутатського корпусу місцевих громад; визначення етапів реалізації стратегії створення аграрно-індустріальних парків. В основу проведеного дослідження покладено наступні методи: монографічний, графічний, абстрактно-логічний, прийоми аналізу та синтезу. Авторами запропоновано механізми започаткування нового типу аграрно-промислових формувань на територіях ОТГ України – аграрно-індустріальних парків, що в перспективі сприятиме розвитку сільських територій на інноваційно-інвестиційній основі. Вивчення поля спільних інтересів стейкхолдерів даного процесу підтвердило необхідність налагодження спільного діалогу між державними та бізнес-структурами задля створення сприятливого інноваційно-інвестиційного клімату в сільських регіонах. Перспективним напрямом подальших досліджень є практична реалізація запропонованих механізмів у контексті розвитку регіонів.

Ключові слова: соціально-економічний розвиток, територіальна громада, аграрно-індустріальний парк.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-33-41

Читати статтю