АНАЛІЗ МОДЕЛІ РИНКУ БІОЕТАНОЛУ ТА РОЗВИТОК БІРЖІ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ

Анотація.

В умовах сьогодення питання розвитку альтернативної енергетики та використання біоенергетичних видів палива є актуальним для енергозалежної країни. Мета дослідження полягає у моделюванні ринку біоетанолу в Україні, його розвитку та функціонуванню, а також в аналізі ролі біржі біопалива як основного інструменту врегулювання ринку біопалива та біосировини. В статті представлено основні стратегічні цілі держави в національному виробництві біоенергетичних видів палива, які дають можливість визначити основні переваги та пріоритети розвитку галузі або даного ринку. Досліджено та представлено економетричні моделі розвитку та функціонування ринку біоетанолу в Україні. Встановлено кореляційні зв’язки між змінними ринку біоетанолу та отримано регресійні рівняння п’яти моделей даного ринку та проведено аналіз їх адекватності. В процесі дослідження змінних ринку біоетанолу було представлено графічне зображення ринку біоетанолу та виявлені основні показники, які впливають на розвиток даного ринку. В процесі побудови та дослідження моделей ринку біоетанолу було використано економіко-математичне обґрунтування та кореляційну матрицю за допомогою програмного статистичного середовища – «R», а також використовували метод найменших квадратів та метод покрокової регресії. Український ринок біоенергетичних видів палива є досить проблематичним і налічує низку перешкод й недоліків, які негативно впливають на інфраструктуру даного ринку. Для врегулювання відносин на ринку біопалива необхідно здійснювати державне регулювання. Одним із основних напрямів державного регулювання ринку біоенергетичних видів палива є впровадження торгівельних електронних майданчиків у вигляді біржі біоенергетичних видів палива. В статті виявлено переваги функціонування біржі біоенергетичних видів палива. Представлено структуру біржі біопалива як одного із основних інструментів врегулювання відносини між виробниками та споживачами біопалива. Дослідження ринку біопального потребує подальших досліджень для розвитку стабільного та сильного ринку, особливо процес державного регулювання та державної підтримки даної галузі.

Ключові слова: аналіз, модель ринку, біопаливо, біржа біопалива.

10.33249/2663-2144-2020-91-6-101-115

Читати статтю