Том 23, №11, 2020

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144 

e-ISSN 2709-8877

Видавець: Поліський національний університет

Григорій Анатолійович Зон Ілля Григорович Зон Людмила Борисівна Івановська

ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНІ ПРОЯВИ МУЛЬТИОРГАННОЇ ПАТОЛОГІЇ ЗА СПОНТАННОГО ІЄРСИНІОЗУ СОБАК

Світлана Анатоліївна Сапко

ВИВЧЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТУ «МОКСІСТОП» ПРИ НЕМАТОДОЗАХ І ЦЕСТОДОЗАХ ТВАРИН

Альона Олександрівна Гєрдєва Дмитро Дмитрович Білий

ВПЛИВ БУРШТИНОТЕРАПІЇ НА ГОСТРОТУ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ГНІЙНИХ РАН У СОБАК

Людмила Михайлівна Піддубна Дарʼя Валеріївна Захарчук Руслан Валерійович Братушка

ОЦІНКА ГОЛШТИНСЬКИХ БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ ЗА СПЕРМОПРОДУКТИВНІСТЮ ТА ЯКІСТЮ СПЕРМИ

Іван Григорович Грабар Ольга Іванівна Грабар

ВПЛИВ СТАЦІОНАРНОГО ТА ЗБУРЕНОГО СТАНУ ПОЛЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ СИЛ НА ФРАКТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТТРАКТОРА

Ольга Миколаївна Буднік

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ У ФЕРМЕРСЬКУ АКТИВНІСТЬ

Наталія Василівна Голячук Олена Ігорівна Волот Сергій Євгенович Голячук

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Олена Сергіївна Кільніцька Людмила Вікторівна Старунська Світлана Юріївна Переуда

КАДРОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Галина Романівна Кісь

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В2С ТА В2В ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Людмила Андріївна Бовш Лариса Михайлівна Гопкало Алла Миколаївна Расулова

ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ