ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Анотація.

Власний капітал відіграє важливу роль у діяльності підприємства, оскільки є вагомим елементом його фінансового забезпечення. Облік є невід’ємним інструментом формування власного капіталу підприємства, адже від його організації залежить ступінь ефективності управління капіталом. У статті досліджені визначення «власного капіталу» українськими науковцями та запропоноване власне судження щодо даної категорії. Розглянуті складові власного капіталу, названі джерела його формування, а також зазначені особливості формування власного капіталу на державних лісогосподарських підприємствах. Одним з напрямів дослідження стало вивчення способів проведення аналізу ефективності використання власного капіталу, що дало змогу вибрати для розрахунку показники фінансової стійкості. Проведення аналізу ефективності використання власного капіталу здійснювалось за даними фінансової звітності державних лісогосподарських підприємств. Аналіз власного капіталу дав можливість розрахувати показники фінансової стійкості за визначені періоди часу та порівняти їх з даними різних підприємств. Розрахунок коефіцієнтів концентрації власного капіталу, фінансової залежності, фінансової стабільності, співвідношення власних і залучених коштів є лише частиною від кількості аналітичних показників, які можуть бути використані при аналізі власного капіталу. Аналіз показників фінансової стійкості показав, що керівництву підприємств для прийняття вчасних управлінських рішень, необхідно слідкувати за станом фінансової стабільності та кредитоспроможності, а також звертати увагу на структуру власних і запозичених коштів. Перспективою подальших досліджень є проведення аналізу ділової активності та рентабельності власного капіталу, а також побудова прогнозованих показників формування власного капіталу та розподілу прибутків для різних лісогосподарських підприємств

Ключові слова: власний капітал, аналіз, ефективність, фінансова стійкість, коефіцієнти, лісогосподарське підприємство

10.48077/scihor.23(11).2020.61-69