№ 6(69), 2018

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

П. Т. Саблук

ВІД СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ДО ЦИВІЛІЗОВАНОЇ (ЛЮДСЬКОЇ) ІДЕЇ СТАНОВЛЕННЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

М. М. Тимошенко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Н. І. Кравчук О. С. Кільніцька В. М. Ходаківський

ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Є. І. Ходаківський В. П. Якобчук М. Ф. Плотнікова

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Ю. С. Цаль-Цалко Ю. Ю. Мороз

СТАТИСТИЧНА І ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Р. О. Савченко Н. М. Савченко

ЗАПАСИ: ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Л. В. Недільська

СИСТЕМНИЙ КОЛАПС ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. В. Захаріна С. В. Ярош С. В. Тищенко

МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ НА ПРИНЦИПАХ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

С. В. Василенко Т. М. Паламарчук

ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ПРОДУКЦІЇ СКОТАРСТВА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

В. В. Кухарець

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ ЯК ЕНЕРГОРЕСУРСУ

О. В. Васільцова

СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОДУКЦІЇ ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ