УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ОРГАНІЧНОЇ СИРОВИНИ ЯК ЕНЕРГОРЕСУРСУ

Анотація.

Виробництво біологічних видів палива із органічної сировини сільськогосподарського походження є одним із способів забезпечення підприємств аграрного сектора власними енергетичними ресурсами, а також можливості отримання додаткового капіталу при його реалізації. Узагальнено напрями раціонального застосування аграрними підприємствами органічної сировини для енергетичних цілей з метою покращення ефективності господарювання. Значну роль для ефективного застосування біосировини відіграє система управлінських рішень та дій. Виконання алгоритму управлінських рішень щодо напрямів використання конвертованої біомаси надасть можливість для покращення фінансового становища підприємства, диверсифікації виробничої діяльності, виходу на ринок нового виду продукції. Сформульовано найбільш привабливі стратегії біоенергетичної діяльності сільськогосподарських підприємств. Для аграрних господарств Житомирської області можна розглядати такі концепції щодо використання потенціалу доступної біосировини для конверсії в енергоресурс: посилення енергетичної безпеки; концепція використання наявного потенціалу біосировини для конверсії в енергоресурс з подальшою її реалізацією; концепція диверсифікації власної виробничої програми та виходом на ринок біопалива. Перша стратегія передбачає заміщення традиційних енергетичних ресурсів альтернативними, тобто забезпечення аграрного підприємства власними біоенергетичними ресурсами. Друга стратегія орієнтована на виробництво біосировини, придатної для конверсії в біопаливо та подальшу її реалізацію. Третя стратегія окреслює напрямок конверсії біосировини в енергоресурс та подальшу реалізацію біопалива (пелети, брикети). Розглянуто можливість виходу вітчизняних аграрних підприємств на ринок біопалива, а також формування в Україні біржі біопалива з сільськогосподарської органічної сировини

Ключові слова: органічна сировина, біопаливо, біоенергетичний потенціал, аграрне підприємство, управління, концепція використання біосировини, енергетична безпека, ефективність, ринок біопалива