№ 5 (90), 2020

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

В. В. Гамаюнова А. В. Панфілова

ВПЛИВ УДОБРЕННЯ НА НАКОПИЧЕННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ РОСЛИНАМИ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Н.В. Грицюк Н. М. Плотницька Т. М. Тимощук Л. Л. Довбиш Л. М. Бондарева

ВПЛИВ ОБРОБІТКІВ ГРУНТУ НА ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

С. В. Журавель М. М. Кравчук Т. В. Клименко В. О. Поліщук

ВИРОЩУВАННЯ ЧЕРВ’ЯКІВ ПРОМИСЛОВОГО СПРЯМУВАННЯ КОНТЕЙНЕРНИМ СПОСОБОМ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

У. М. Карбівська

НАКОПИЧЕННЯ КОРЕНЕВОЇ МАСИ ТА СИМБІОТИЧНОГО АЗОТУ БОБОВО-ЗЛАКОВИМИ ТРАВОСУМІШКАМИ

Т. А. Сладковська К. І. Інкілюк А. В. Гичко Б. В. Баб’яр

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОРТІВ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ ПІД ВПЛИВОМ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ

О. В. Мельник М. М. Терещенко О. С. Шарапанюк

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯБЛУНІ ПІД ПРОТИГРАДОВОЮ СІТКОЮ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УТРИМАННЯ ҐРУНТУ

В. В. Яценко

ПРОЯВ АДАПТИВНОЇ МІНЛИВОСТІ ЧАСНИКУ ОЗИМОГО ЗА ІНТРОДУКЦІЇ У ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

О. В. Василишина

ЗМІНА БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ПЛОДІВ ВИШНІ ПРОТЯГОМ ЗБЕРІГАННЯ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ

Т. І. Ковтун О. О. Климчук

ЛАНДШАФТНО-БІОТОПІЧНИЙ ТА ЗООГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ НАДРОДИНИ NOCTUOIDEA (LEPIDOPTERA) ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ М. ЖИТОМИР

Ю. В. Сірук Р. А. Зінкевич

ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ САНІТАРНОГО СТАНУ НАСАДЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «RELASCOPE+»

Т. Ф. Кот В. С. Прокопенко

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ НАДНИРКОВОЇ ЗАЛОЗИ КУРЕЙ

М. С. Пелехатий В. В. Кобернюк М. В. Осипенко

АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПЕРВІСТОК ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІКУ ПЛІДНОГО ОСІМЕНІННЯ ТА ЖИВОЇ МАСИ

А. А. Замазій В. С. Симон

ГЕМОЦИТОПОЕЗ ТА ВМІСТ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У КРОВІ СВИНОМАТОК РІЗНОЇ СУПОРОСНОСТІ

Ф. Ф. Марков E. Galev A. Pitsil М. В. Швець

THE SYSTEM OF URBAN GREEN AREAS IN ZHYTOMYR, UKRAINE