ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ НАСІННЯ СОРТІВ ГРЯСТИЦІ ЗБІРНОЇ ПІД ВПЛИВОМ ОПТИМІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ

Анотація.

Задля забезпечення господарств можливістю розширювати та покращувати стан кормових угідь необхідним є їх забезпечення насінням багаторічних трав районованих сортів у достатній мірі. Мета досліджень полягала у вивченні впливу рідких комплексних добрив на урожайність насіння сортів грястиці збірної (Dactуlis glomerata L.). Наведені результати польових та лабораторних досліджень з вивчення особливостей формування насіннєвої продуктивності грястиці збірної сортів Василинка, Олешка 14 та Інгулка 17 під впливом оптимізованої системи удобрення з використанням рідких комплексних добрив Квантум-Зернові (РКД) та концентрованого борного добрива Квантум Бор-Актив (В). Встановлено, що в Поліссі України для формування максимальних показників насіннєвої продуктивності грястиці збірної (0,56–0,66 т/га) оптимальні умови забезпечує внесення мінеральних добрив в нормі N60Р60К60 у поєднанні з РКД Квантум-Зернові + Бор Актив. Найбільша урожайність насіння отримана на варіантах з сортом Василинка (0,66 т/га), що переважав сорт Олешка 14 в середньому на 15 %. Позакореневе підживлення рідким комплексним добривом збільшувало урожайність насіння грястиці збірної на 19 % в середньому по сортах порівняно з варіантами з внесенням лише N60Р60К60. Найбільша довжина суцвіть була на варіантах досліду з внесенням N60Р60К60 та з позакореневим підживленням рідким комплексним добривом Квантум Зернові та концентрованим борним добривом Квантум Бор Актив, у сорту Василинка вона була 18,8 см, Олешка 14–18,4 см та Інгулка 17–18,6 см. Сорт Василинка показав також найбільшу кількість насінин у суцвітті – 314 шт. Маса 1000 насінин у досліді залежала, здебільшого, від удобрення і була найбільшою на варіантах N60P60K60+ рідкі комплексні добрива+ концентроване борне добриво, де становила 1,1–1,2 г залежно від сорту. Найбільшою кількістю генеративних пагонів характеризувався сорт Василинка на варіантах із внесенням мінеральних добрив та позакореневим підживленням, що склало в середньому за 2 роки 136 шт./м2. Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу рідких комплексних добрив на урожайність та якість насіння злакових трав.

Ключові слова: багаторічні трави, злакові, біометричні характеристики, рідкі комплексні добрива, сорти

10.33249/2663-2144-2020-90-5-36-40