№ 11 (84), 2019

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

О.В. Чайкін Т.В. Усюк

ІМПЕРАТИВИ ТЕОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

С.М. Кваша Н. В. Мельник

ІМПЕРАТИВИ ФОРМУВАННЯ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИДІВ ПАЛИВА

Є.В. Левківський

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКСПОРТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ В УМОВАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Ю.М. Попова

ЗМІЦНЕННЯ РЕСУРСНОЇ БАЗИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

М.М. Воронич

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ АГРАРНОГО ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ

В. М. Малкіна І. Є. Іванова М. Є. Сердюк І. А. Крівонос Е.С. Білоус

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛЕЖНОСТІ УРОЖАЙНОСТІ ВИШНІ ВІД ГІДРОТЕРМІЧНИХ ФАКТОРІВ В УМОВАХ МУЛЬТИКОЛІНЕАРНОСТІ

М. М. Кравчук Р.Б. Кропивницький В.В. Андріяш В.В. Климчук К.В. Мисько

ЗМІНА АГРОФІЗИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ КАРТОПЛІ ЗА ҐРУНТОЗАХИСНИХ АГРОТЕХНОЛОГІЙ

А.А. Подгаєцький М.О. Гнітецький І.І. Пархоменко

БУЛЬБОУТВОРЮЮЧА ЗДАТНІСТЬ ПОТОМСТВА МІЖВИДОВИХ ТА МІЖСОРТОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ

М.Й. Орловський Т. М. Тимощук О.В. Конопчук В.І. Войцехівський І.М. Дідур

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Т. А. Сладковська М.І. Остапчук С.О. Горбатюк

ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ НАСІННЯ СОРТІВ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ

О.Ф. Соколовський Д.Є. Ступак

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

В.М. Соколюк І.П. Лігоміна В.І. Козій В.В. Лотоцький

ЯКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ НАПУВАННЯ КОРІВ ТА ЇХ ЗДОРОВ'Я

Л.Д. Романчук О.В. Лопатюк Ю.В. Ковальчук С. П. Ковальова

ОЦІНКА ВМІСТУ РАДІОНУКЛІДУ 137Cs У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ ЛІСОВОГО ПОХОДЖЕННЯ МЕШКАНЦІВ РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧАЕС

А.А. Зимароєва

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ В МЕЖАХ ПОЛІСЬКОЇ ТА ЛІСОСТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ

Л.Я. Федонюк І.Б. Привроцька О.Ю. Ружицька

ІКСОДОВІ КЛІЩІ: ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПОШИРЕННЯ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ