Том 24, № 2, 2021

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144 

e-ISSN 2709-8877

Видавець: Поліський національний університет

Богдан Анатолійович Шелудченко Ірина Павлівна Слюсаренко Олег Борисович Плужніков Владислав Олексійович Шубенко Віктор Романович Білецький Віктор Миколайович Боровський

АНАЛІТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ МІЦНОСТІ ЗВ’ЯЗАНО-ДИСПЕРСНИХ ГЕЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЇХ У ТРУБОПРОВОДАХ

Ельчин Бахтияр огли Алієв Роман Дмитрович Малєгін Віталій Володимирович Івлєв Ольга Юріївна Алієва

СИМУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ РІДКИХ КОРМІВ

Сергій Володимирович Ребко Олександр Володимирович Козел Іван Васильович Кімейчук Василь Юрійович Юхновський

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДЕЯКИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ РІЗНИХ КЛІМАТИПІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

Олег Григорович Василевський Ігор Степанович Нейко Юрій Анатолійович Єлісавенко Михайло Васильович Матусяк

ХАРАКТЕРИСТИКА ДУБОВИХ ЛІСІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДП «ХМІЛЬНИЦЬКЕ ЛГ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

Аліна Леонідівна Шуляр Альона Леонідівна Шуляр Валерій Федорович Андрійчук Світлана Петрівна Омелькович Володимир Петрович Ткачук Віталій Вікторович Латка

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД І ПОРОДНИХ ПОЄДНАНЬ

Максим Станіславович Коваленко Дмитро Дмитрович Білий

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУДИННОЇ ІНВАЗІЇ ЗА ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУК (ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Сергій Володимирович Маслійов Наталія Олександрівна Коржова

ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЗОНИ СТЕПУ

Олександр Петрович Ткачук

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Віктор Григорович Дідора Михайло Михайлович Ключевич

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Юлія Юріївна Чуприна

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ TRITICUM L. РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Роман Володимирович Яковенко Петро Григорович Копитко Вадим Миколайович Пелехатий

ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ЛИСТІ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ

Аліна Анатоліївна Коробко

ОЦІНКА СОРТІВ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ВИДУ NEMESIA VENT В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ

Тетяна Ігорівна Дзюба

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ