ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ЛИСТІ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ

Анотація.

Показником стану рослин залежно від умов вирощування є стан їх листкового апарату, який характеризується вмістом у листку хлорофілу та елементів живлення. Листок яблуні забезпечує синтез органічних речовин, від особливостей його життєдіяльності залежить продуктивність плодових дерев. Важливе значення, як метод діагностики мінерального живлення плодових культур має хімічний аналіз листя, показники якого відображають рівні забезпеченості рослин елементами мінерального живлення. Розглянуто результати досліджень вмісту хлорофілу та елементів живлення в листі дерев яблуні сорту Кальвіль сніговий на насіннєвій і Айдаред на насіннєвій і вегетативній М4 підщепах у повторно вирощуваному насадженні на фонах мінерального живлення, створених довготривалим (понад 86-річним) застосуванням різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті. Довготривале застосування органічної та органо-мінеральної систем удобрення сприяло підвищенню рівня суми хлорофілів (а+b) у листі дерев сортів яблуні Айдаред на насіннєвій і клоновій М4 підщепах і Кальвіля снігового на насіннєвій підщепі в різні вікові періоди росту й плодоношення, що зумовлювало їх більшу продуктивність. Вміст макроелементів у листі досліджуваних сортопідщепних комбінувань залежав від віку насаджень і варіантів удобрення. У найбільш продуктивний період плодоношення в листі дерев сорту Айдаред на насіннєвій і вегетативній підщепах вміст азоту на ділянках удобрюваних варіантів був у оптимальних межах. Серед досліджуваних підщеп у варіанті без добрив, вищим вмістом азоту у листі характеризувалися дерева на насіннєвій підщепі. У листі сорту Кальвіль сніговий на насіннєвій підщепі вміст азоту на досліджуваних варіантах був у межах оптимального, а серед варіантів удобрення найвищим був за внесення мінеральних добрив. Вміст фосфору та калію в листі дерев досліджуваних сортопідщепних комбінувань на ділянках варіантів удобрення знаходився в оптимальних межах.

Ключові слова: Кальвіль сніговий, Айдаред, листок, ґрунтове удобрення, зелені пігменти, вікові періоди плодоношення.

https://doi.org/10.48077/scihor.24(2).2021.93-98