ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Анотація.

Інтенсивне землеробство протягом останніх десятиріч функціонувало в умовах прогресуючої деградації ґрунтового покриву, підтримуючи виробничий рівень лише за рахунок неадекватних витрат невідновлюваних ресурсів енергії. Ґрунти набули незворотнього надмірного ущільнення в підорній частині профілю, а процес дегуміфікації набрав загрозливого статусу. Вміст гумусу в ґрунтах України знизився майже на 25 %, а середньорічні втрати становлять 0,6–0,7 т/га. Тому пошук шляхів гарантованого відтворення органічної речовини ґрунту, надійного контролю та відновлення оптимального гумусового стану є надзвичайно актуальними. Мета наукових досліджень полягає в активізації природних азотфіксуючих систем з використанням зеленої маси сидератів у суміші з побічною продукцією сільськогосподарських культур коротко-ротаційної зернобобової сівозміни. Польові досліди проводилися на ясно-сірих ґрунтах впродовж 2018–2020 рр. на дослідному полі Поліського національного університету у коротко-ротаційній зернобобовій сівозміні. У статті використовуються загальнонаукові методи для встановлення напряму досліджень, планування і закладання дослідів, проведення спостережень та аналізу; візуальний – під час здійснення фенологічних спостережень; польовий – для дослідження взаємозв’язку з абіотичними чинниками; фізіологічний – для визначення симбіотичної ефективності препаратів біологічного походження. Теоретично обґрунтовано та удосконалено технологію вирощування сільськогосподарських культур у зернобобовій сівозміні, яка забезпечує надходження сировини органічного походження та накопичення азоту повітря бульбочковими азотфіксаторами. Встановлено, що на один гектар сівозміної площі надходить 6,8 тонн сухої органічної сировини, що відповідає 78,3 кг/га біологічного азоту. З’ясовано, що проведення інокуляції насіння сої препаратом біологічного походження – азотфіксатором Оптимайз 400 і оброблення посівів сої за мікростадіями ВВСН 60-63 комплексним мікродобривом на хелатній основі Нановіт Супер + сульфат магнію сприяє активному розвитку бульбочкових бактерій, кількість і маса яких становить 81–89 шт. на рослину та 510–572 кг/га. Таким чином активний симбіотичний потенціал становив 34,2–38,9 тис. кг/діб. Доведено, що за вегетаційний період соя формує 357–400 кг/га біологічного азоту повітря, що забезпечує урожайність зерна 2,96–2,64 т/га і залишає в ґрунті 117–160 кг/га азоту. Практична цінність наукової роботи полягає в збагаченні ґрунту органічною речовиною та біологічною формою азоту.

Ключові слова: родючість ґрунту, сівозміна, інокуляція насіння, позакореневе підживлення, урожайність сої.

https://doi.org/10.48077/scihor.24(2).2021.77-83