№ 2(75), 2019

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

В.В. Мойсієнко О.П. Назарчук

УРОЖАЙНІСТЬ РОМАШКИ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СТРОКІВ СІВБИ ТА УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ЗМІН КЛІМАТУ

Т. А. Сладковська В.В. Мойсієнко

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ГУСТОТИ ТРАВОСТОЮ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ

В. В. Гамаюнова А. В. Панфілова

НАРОСТАННЯ НАДЗЕМНОЇ МАСИ ТА ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

В.П. Кирилюк Т. М. Тимощук М. М. Кальчук

УРОЖАЙНІСТЬ ГІРЧИЦІ БІЛОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ ТА УДОБРЕННЯ

В.З. Панчишин В.В. Мойсієнко Т. О. Яценко

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА БОБІВ КОРМОВИХ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Н. В. Новицька

ПОСІВНІ ЯКОСТІ НАСІННЯ НУТУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ EX-SITY

О. В. Василишина Є. П. Постоленко

ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОРТУ НА ЯКІСТЬ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДІВ ВИШНІ

І. Д. Іванюк Т. М. Іванюк

РАДІАЛЬНИЙ ПРИРІСТ ПРИСТИГАЮЧИХ ДУБОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ СУГРУДІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

А.А. Зимароєва

ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВАРІЮВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ

А. Г. Сераджимова А. Й. Краєвський О. М. Чекан В. П. Пономаренко

ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМУВАННЯ РОДОВИХ ШЛЯХІВ ПІД ЧАС РОДІВ У КОРІВ

Г. В. Черевко

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

О. В. Бондаренко Ю. Л. Слюсаренко

БІХЕВІОРИЗМ ВІД ДЖОНА Б. УОТСОНА ДО Е. ТОЛМЕНА