ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ГУСТОТИ ТРАВОСТОЮ ПАЖИТНИЦІ БАГАТОРІЧНОЇ

Анотація.

На основі проведених досліджень з вирощування пажитниці багаторічної (Lolium perenne L.) на насіння проведено аналіз впливу погодних умов та елементів технології вирощування на тривалість міжфазних періодів та динаміки густоти травостою. Атмосферні опади за роками досліджень були досить нерегулярні. У 2014 році у травні та липні спостерігався значний їх надлишок на 194 та 118 мм, відповідно, а у 2015 році – навпаки, у червні та липні була досить суттєва нестача опадів, порівняно з середньо багаторічними показниками: всього 73 та 34 мм, відповідно. Щодо температурного режиму в роки досліджень, то він був також не досить сприятливим. Особливо в 2015 році у червні середньомісячна температура суттєво перевищувала багаторічні показники на 7,2 °С. Перевищення цих показників спостерігалося також у червні та липні 2013 і 2014 років в середньому на 2,4 та 2,6 °С, відповідно. Нашими дослідженнями встановлено, що фаза весняного відростання розпочиналася у 2013 році у кінці першої декади квітня, впродовж 2014–2015 рр. – у третій декаді березня. Залежно від погодних умов різниця відростання за роками становила 16 днів. Відростання трав у 2013 році відбувалося пізніше порівняно з іншими роками. Проте період від відростання до збирання був коротшим і тривав у рослин пажитниці багаторічної сортів Андріана 80 та Святошинський – 98 днів. Розвиток багаторічних трав зумовлюється кількістю опадів, температурою повітря, рівнем мінерального живлення, видовим та сортовим складом травостою. Установлено, що середня тривалість періоду весняне відростання-збирання у пажитниці багаторічної за роки досліджень в середньому склала у сорту Святошинський – 109 днів, а сорту Андріана 80–108 днів. Найбільша густота травостою пажитниці багаторічної спостерігалася при внесенні N60P60K60+РКД, що на 9% більше, ніж на варіанті N60P60K60. Внесення N60P60K60 порівняно з контролем збільшувало густоту посіву у середньому на 55 %, а внесення лише P60K60 – на 16 %. Густота посіву сорту Андріана 80 була на 8 % більша, ніж у сорту Святошинський, однак урожайність насіння пажитниці багаторічної становила 0,52 та 0,61 т/га, відповідно

Ключові слова: пажитниця багаторічна, погодні умови, міжфазні періоди, густота травостою, сорти, удобрення

https://doi.org/10.332491/2663-2144-2019-75-2-13-18

Читати статтю