Том 23, № 9, 2020

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

Богдан Анатолійович Шелудченко Ярослав Дмитрович Ярош Андрій Петрович Заброцький Андрій Михайлович Кондратюк Віктор Романович Білецький Олег Борисович Плужніков

ГРАФО-АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМОЗМІНИ ДЕФОРМОВАНИХ ТОНКОСТІННИХ КОНТУРІВ

Олена Володимирівна Василишина

ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦІНКА ПЛОДІВ ВИШНІ ЗА ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ПОЛІСАХАРИДНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ

Анатолій Миколайович Шевченко Діана Валеріївна Фещенко Оксана Анатоліївна Згозінська Роман Миколайович Сачук Ярослав Степанович Стравський Інна Валентинівна Чала

ПРОБЛЕМИ ЯКОСТI МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ ШЛЯХОМ ДИПIНГ-ПРОЦЕДУР IЗ ПРЕПАРАТАМИ FORTICEPT®

Віктор Іванович Халак

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ТА М’ЯСНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ РІЗНОЇ ВНУТРІПОРОДНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ЗА ГЕНОМ РЕЦЕПТОРУ МЕЛАНОКОРТИНУ-4 (МС4R)

Вікторія Андріївна Левицька Андрій Броніславович Мушинський Андрій Володимирович Березовський

ПОШИРЕНІСТЬ І МОНІТОРИНГ ІКСОДОВИХ КЛІЩІВ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ

Олександр Олександрович Зубков Павло Миколайович Скляров

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ «BOLUS ROZRÖD+» ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ АКУШЕРСЬКОЇ ПОЛІМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ КОРІВ

Наталя Дмитрівна Маслій Марина Афанасіївна Дем’янчук Юлія Олексіївна Жаданова

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНОГО СПОЖИВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА

Аліса Анатоліївна Шевченко Ольга Павлівна Петренко Вікторія Олександрівна Орлова

ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Наталія Іванівна Кирніс

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕСТОРАНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ (CATERING)

Олена Віталіївна Гончаренко Ольга Володимирівна Дьяченко Наталія Володимирівна Бикова-Федорчук

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ