№ 7 (80), 2019

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

Л.Д. Романчук П. В. Діденко

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКА ХВОРОБИ ШЮТТЕ НА СОСНІ ЗВИЧАЙНІЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) В УМОВАХ ЛІСІВ ПОЛІССЯ ЖИТОМИРЩИНИ

В. П. Карпенко С. В. Павлишин М. Г. Гнатюк

ВМІСТ СИРОЇ КЛЕЙКОВИНИ І БІЛКА У ЗЕРНІ ПШЕНИЦІ ПОЛБИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

М. Б. Грабовський

ПРОДУКТИВНІСТЬ КУКУРУДЗИ НА СИЛОС ТА ВИХІД БІОГАЗУ ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ СТОЯННЯ РОСЛИН

Н. В. Кравченко Р. О. Бондус В. Г. Скляр А.А. Подгаєцький М. С. Дегтярьова

ПРОДУКТИВНІСТЬ МІЖВИДОВИХ ГІБРИДІВ КАРТОПЛІ, ЇХ БЕККРОСІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИПРОБУВАННЯ

С. М. Рижук В. П. Сухораба П. П. Надточій Л. В. Проценко В. О. Цибульський Т. М. Ратошнюк

СТАН ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

В. П. Карпенко Т. П. Новікова Р. М. Притуляк М. Г. Гнатюк

ВМІСТ ПІГМЕНТІВ У ЛИСТКАХ СОЧЕВИЦІ ЗА ДІЇ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Т. М. Манушкіна

РІСТ, РОЗВИТОК ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛАВАНДИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

Г. М. Господаренко І. В Прокопчук О. Д. Черно В. П. Бойко

ЗМІНА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ РОДЮЧОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ОПІДЗОЛЕНОГО В СІВОЗМІНІ ЗАЛЕЖНО ВІД РІЗНОГО УДОБРЕННЯ

З. І. Глупак

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ ЗЕРНА В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

О. В. Василишина

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИБОРУ КРАЩОГО СОРТУ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЛОДІВ ВИШНІ

В. І. Устименко

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ВИЩИХ СУДИННИХ РОСЛИН СВІЖИХ БОРІВ ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА «ДРЕВЛЯНСЬКИЙ»