№ 2 (87), 2020

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ
ISSN 2663-2144
Видавець: Поліський національний університет

Н. О. Бублієнко О. І. Семенова О. В. Скидан Т. М. Тимощук В. П. Ткачук

БІОТЕХНОЛОГІЧНА УТИЛІЗАЦІЯ ОПАЛОГО ЛИСТЯ

В. В. Гамаюнова А. В. Панфілова Т. В. Бакланова А. О. Кувшинова Т. О. Касаткіна В. В. Нагірний

ЗБІЛЬШЕННЯ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В ЗОНІ СТЕПУ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЙОГО ЖИВЛЕННЯ

О. Є. Марковська Л. В. Свиденко І. І. Стеценко

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ І ГОСПОДАРСЬКО ЦІННИХ ОЗНАК LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. ТА LAVANDULA HYBRIDA REV.

Н. М. Плотницька О. М. Невмержицька О. В. Гурманчук В. І. Каштан

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТРУЙНИКІВ ПРОТИ ГРИБНИХ ХВОРОБ КУКУРУДЗИ

О. Ю. Гриценко

УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В ПОЛІССІ УКРАЇНИ

М. В. Швець Ф. Ф. Марков Е. Н. Галєв А. О. Піціль І. М. Кульбанська

ФІТОСАНІТАРНИЙ СТАН РОСЛИН РОДУ BETULA В БОТАНІЧНОМУ САДУ ЖНАЕУ

О.Є. Галатюк Т. О. Романишина В. В. Кулик С. В. Ковтун

УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЗА ІНФЕКЦІЙНОГО РИНОТРАХЕЇТУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ

В. В. Борщенко А. О. Бернацький О. О. Лавринюк С. П. Вербельчук С. Ж. Фарафонов

АНІОННІ СОЛІ НОВОГО ПОКОЛІННЯ В РАЦІОНАХ КОРІВ ПІЗНЬОГО СУХОСТОЮ

О. Г. Булуй М. Ф. Плотнікова О. Ф. Присяжнюк Ю. Раманаускас

ТРЕНДИ АСИМЕТРІЙ ТА ДИСПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

О. С. Кільніцька О. І. Сушицький Я. А. Сардаковський

ЗАРОБІТНА ПЛАТА В КОНТЕКСТІ МОТИВАЦІЇ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В. В. Гамаюнова Л. Г. Хоненко Т. В. Бакланова О. А. Коваленко Т. В. Пилипенко

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ГРУНТОВОЇ РОДЮЧОСТІ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

О.В. Сидякіна І. М. Сахно

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ КАПУСТИ БРОКОЛІ

С. М. Лутковська

МEТОДИЧНІ ПIДХОДИ ДО ОЦІНКИ ПРОЦЕСІВ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ EКOЛOГOБEЗПEЧНOГO CТAЛOГO POЗВИТКУ