№ 1 (64), 2018

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ
ISSN 2663-2144
Видавець: Поліський національний університет

В.В. Мойсієнко В.З. Панчишин С.В. Стоцька

УРОЖАЙНІСТЬ СУМІШОК ВІВСА З КАПУСТЯНИМИ КУЛЬТУРАМИ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІССЯ

В. В. Гамаюнова І. В. Смірнова

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ОПТИМІЗАЦІЇ ФОНУ ЖИВЛЕННЯ

О. С. Власюк Т. М. Тимощук

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД УДОБРЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Віктор Григорович Дідора

СИМБІОТИЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ ТА УДОБРЕННЯ

С. Ф. Разанов О. П. Ткачук

ВОДОСТІЙКІСТЬ ГРУНТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

А.В. Бакалова О.А. Дереча Н.В. Грицюк

СТІЙКІСТЬ СМОРОДИНИ ЧОРНОЇ ДО ГРИБНИХ ХВОРОБ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

О. А. Єременко Л. А. Покопцева

ПОКРАЩЕННЯ ПОСІВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ЗА ДІЇ ФІЗІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН АНТИСТРЕСОВОЇ ДІЇ

В.П. Кирилюк

ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА ФОРМУВАННЯ БУР’ЯНОВОГО КОМПОНЕНТУ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

В. Г. Молдован Ж. А. Молдован С. І. Собчук

ВПЛИВ СПОСОБІВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СОЇ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ЗАХІДНОГО

В. М. Сендецький

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ

Л. Д. Саврасих

ФОРМУВАННЯ ФІТОЦЕНОЗІВ НА ПОРУШЕНИХ ГРУНТАХ ІРШАНСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ