Індексується в Scopus з 2018 р.

Цілі та проблематика. Журнал «Наукові горизонти» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові матеріали авторів з різних країн із широкого кола питань сільськогосподарських, ветеринарних, технічних і економічних наук, а також міждисциплінарних досліджень. Метою журналу «Наукові горизонти» є висвітлення результатів наукових досліджень, різних точок зору з глобальних і поточних наукових проблем, аналіз перспектив на майбутнє. Журнал публікує матеріали з таких основних напрямів: аграрні науки та продовольство, ветеринарна медицина, електрична інженерія, механічна інженерія, природничі науки, управління та адміністрування. Більше про це в розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата ветеринарних, економічних, сільськогосподарських і технічних наук зі спеціальностей: 071 – Облік і оподаткування; 072 – Фінанси, банківська справа та страхування; 073 – Менеджмент; 075 – Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 101 – Екологія; 133 – Галузеве машинобудування; 201 – Агрономія; 202 – Захист і карантин рослин; 203 – Садівництво та виноградарство; 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; 205 – Лісове господарство; 206 – Садово-паркове господарство; 208 – Агроінженерія; 211 – Ветеринарна медицина (наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р., наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).

Засновники видання: Поліський національний університет, ТОВ «УКР ЖИТ НГ».

Рік заснування: 1998.

Періодичність випуску: щомісячно.

Мова видання: англійська.

Головний редактор: 

Заступник головного редактора: Л. Романчук,

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені із Литви, Німеччини, Польщі, Молдови, Казахстану, Азербайджану, Індонезії та Норвегії.Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Усі матеріали поширюються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International Public License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства роботи і першої публікації в цьому журналі.

Політика відкритого доступу. Журнал дотримується політики відкритого доступу, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувачів безкоштовно. Більш детальна інформація про це розміщена в розділі Політика відкритого доступу. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений у розділі Архів.

Індексація. Журнал «Наукові горизонти» індексується міжнародними базами данних та каталогами:

Scopus
Scopus logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
Crossref
Crossref logo
DOAJ
DOAJ logo
Інституційний репозитарій Поліського національного університету
Інституційний репозитарій Поліського національного університету logo
AGRICOLA
AGRICOLA logo
CABI: CAB Abstracts and Global Health
CABI: CAB Abstracts and Global Health logo
Open Academic Journals Index
Open Academic Journals Index logo