Розробка препаратів рослинного та тканинного походження для ветеринарної репродуктології

Анотація.

Сучасні умови практичної ветеринарної медицини вимагають застосування ефективних і безпечних препаратів. Поряд з уже відомими і вживаними лікарськими препаратами необхідний пошук нових, що є нешкідливими для організму і мають фізіологічну спрямованість дії. В останні роки зросла увага до використання препаратів рослинного та тканинного походження, однак проблема їх застосування вивчена недостатньо – багато аспектів їх клінічного використання вимагають подальшої розробки, розширення спектра використовуваних лікарських рослин, обґрунтування і впровадження у ветеринарну практику. Тож мета даної роботи полягала у розробці комплексних вітамінно-гормональних препаратів на основі рослинних і тканинних похідних для лікування та профілактики репродуктивних патологій у тварин. На підставі даних етіопатогенезу порушень репродуктивної функції показників: гомеостазу, зниження концентрації гормонів (естрогену або прогестерону), зміни морфофункціонального стану ендокринних (гіпофіз, щитоподібна залоза та наднирники) і репродуктивних (яєчники) органів, науково обґрунтованим є застосування вітамінно-гормональних препаратів у ветеринарній медицині. Препарати в плані патогенетичної терапії дозволяють оптимізувати показники гомеостазу, концентрацію гормонів, стимулювати реабілітаційні процеси в органах-регуляторах репродуктивної функції (гіпофіз, наднирники та щитовидна залоза) та статевих органах (яєчниках), що, в свою чергу, сприяє нормалізації фолікуло- і стероїдогенезу, які є передумовою для повної репродуктивної здатності самок. Розроблено вітамінно-гормональні препарати на рослинній та тканинній основі, що володіють високою ефективністю за лікування та профілактики репродуктивних патологій різних видів тварин, забезпечуючи стимуляцію репродуктивної функції (прояв ознак еструсу) за терапії самок з гонадопатіями («Карафест», «Каплаестрол» та «Каплагонін») і самців (прояв статевих рефлексів і якість сперми) за порушення відтворної здатності («Карафанд»), підвищення життєздатності новонароджених (збільшення кількості ягнят і козенят із задовільним клінічним станом з високим потенціалом розвитку, зниження їх захворюваності та летальності), попередження захворюваності на інтра- та постнатальну (гіпофункція родів, хвороби післяродового періоду) патологію («Карафест» та «Каплаестрол»)

Ключові слова: тварини, самці, самки, новонароджені, репродуктивні патології, лікування, профілактика

https://doi.org/10.48077/scihor.24(8).2021.15-25

Читати статтю