Методологічні підходи до прогнозування цін на хліб в Україні

Анотація.

У статті досліджується сучасний стан ринку хліба та хлібобулочних виробів в Україні на основі методу експоненціального згладжування. Важливим аспектом аналізу стану хлібопекарської промисловості є питання ціноутворення на продукт номер один в Україні – хліб і хлібобулочні вироби. Метою даного дослідження було проаналізувати рівень цін на хліб у регіональному розрізі, виявити тенденції та фактори, що впливають на них, а також запропонувати моделі, на основі яких доцільно робити оперативні прогнози цін на хліб. Дослідження виконано на основі даних моніторингу середніх споживчих цін на хліб пшеничний із борошна першого ґатунку за місяцями 2017 та 2018 років у виділених регіонах, Києві та Україні в цілому. Вибір районів обумовлений їх територіальним розташуванням, а вибір виду хліба зумовлений стабільною популярностю серед споживачів. Проаналізовано динаміку цін на продукцію, зокрема в регіональному аспекті. На прикладі пшеничного хліба, виготовленого з борошна першого сорту, видно значні відмінності в рівні цін на цю продукцію за регіонами. Виявлено тенденції зміни цін та їх залежність від таких факторів, як ціна на борошно, ціна на бензин А-95, заробітна плата. Показано доцільність використання для оцінки цін на хліб моделей на основі рядів динаміки методом експоненційного згладжування. Підтверджується висока точність отриманих моделей. Запропонований у статті підхід може бути використаний промисловістю для побудови моделей прогнозування ціни на продукцію як орієнтира для прийняття управлінських рішень щодо реальної ціни. Виконання цих розрахунків онлайн на комп’ютері дасть підприємствам певні переваги перед конкурентами, а також можливість планувати свої економічні показники на бажаному рівні

Ключові слова: моделювання процесів ціноутворення, метод експоненційного згладжування, харчова промисловість, конкурентоспроможність продукції

https://doi.org/10.48077/scihor.24(4).2021.97-106

Читати статтю