МОНІТОРИНГ ПОТЕНЦІАЛУ ПОБІЧНОЇ БІОМАСИ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПОТРЕБ В УКРАЇНІ

Анотація.

Побічна продукція рослинництва створює поновлювальний біопотенціал для забезпечення аграрного виробництва альтернативними джерелами енергії. Біомаса галузі рослинництва може стати одним із чинників вирішення проблеми енергетичної незалежності, здешевлення енергії та обумовити зростання в енергетичному балансі України частки альтернативних джерел енергії. Метою статті є обґрунтування необхідності проведення моніторингу потенціалу побічної біомаси зернових культур для забезпечення енергетичних потреб в Україні. Основними завданнями дослідження є проведення моніторингу наявного потенціалу побічної біомаси від виробництва зернових культур в якості альтернативних видів енергії для її результативного використання в Україні та в регіонах. У ході досліджень були використані такі методи: теоретичного узагальнення, наукової абстракції, економіко-статистичний метод. Досліджено продукцію зернових культур як одне з основних джерел біомаси. Зокрема, проведено моніторинг вирощування наступних зернових культур: пшениця озима і яра, жито озиме, ячмінь озимий і ярий, овес, кукурудза на зерно. Встановлено, що валовий збір інших зернових культур є значно меншим від відібраних культур для проведення моніторингу. За допомогою відповідних коефіцієнтів було прораховано доступний обсяг побічної продукції та доступний потенціал енергії, який можна отримати з побічної біомаси рослинництва по окремих зернових культурах по Україні в цілому, а також в розрізі областей. Розраховано потенціал побічної біомаси зернових культур для енергетичних потреб в Україні за 2016–2018 роки, а отримані результати розрахунків стали базою для визначення можливого потенціал доступної енергії від побічної біомаси. Згідно з проведеною оцінкою за 2016–2018 роки обсяг умовного палива, отриманого з побічної продукції зернових культур, становить 56002,1 тис. т. Подальші дослідження будуть спрямовуватися на розробку пропозицій щодо удосконалення використання теоретичного потенціалу побічної біомаси зернових культур для енергетичних потреб

Ключові слова: моніторинг, потенціал, рослинництво, біомаса, зернові культури, енергія, умовне паливо

10.33249/2663-2144-2019-82-9-64-72