№ 2 (65), 2018

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ
ISSN 2663-2144
Видавець: Поліський національний університет

А. В. Панфілова В. В. Гамаюнова

ФОТОСИНТЕТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД СОРТУ ТА ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

В. В. Лихочвор В. І. Пущак

УРОЖАЙНІСТЬ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ

Р. О. М’ялковський

ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ МІКРОДОБРИВАМИ НА ЗБЕРІГАННЯ БУЛЬБ КАРТОПЛІ

І. І. Паламарчук

ВПЛИВ СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ КАБАЧКА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО

О. М. Данильченко І. М. Коваленко А. О. Бутенко

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧИНИ ПРИ ВНЕСЕННІ РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ В УМОВАХ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

В. Д. Паламарчук

ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА ЛІНІЙНІ РОЗМІРИ РОСЛИН ГІБРИДІВ ЗЕРНОВОЇ КУКУРУДЗИ

Л. О. Герасимчук Р. А. Валерко Г. М. Мартенюк

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ТЕРИТОРІЇ М. НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В. В. Мельник Т. В. Курбет

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ЦЕЗІЮ-137 У МОХОВОМУ ПОКРИВІ ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

О. О. Дятел Е.В. Цвєтова Р.В. Сайдак

ОЦІНКА ВПЛИУ КЛІМАТИЧНИХ І АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ВОДООБМІН ГРУНТОВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД ПРИПЯТСЬКОГО ПОЛІССЯ

І. Ф. Карась Н. В. Трофименко Т. М. Коткова

ВПОРЯДКУВАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАБАРСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ АНДРУШІВСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С. М. В’юнцов

ЕНЕРГЕТИЧНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТИМУЛЯТОРА РОСТУ АЛЬБІТ НА ПОСІВАХ ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ