№ 1(74), 2019

НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ

ISSN 2663-2144

Видавець: Поліський національний університет

П. В. Писаренко М. С. Самойлік О. П. Корчагін Ю. А. Цьова

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ПОЛТАВСЬКОГО РЕГІОНУ

В.В. Мойсієнко С.В. Стоцька

АГРОТЕХНІЧНІ ПРИЙОМИ ВИРОЩУВАННЯ ФЕНХЕЛЮ ЗВИЧАЙНОГО В УМОВАХ ПОЛІССЯ

В. В. Гамаюнова В. Ф. Дворецький Т. О. Касаткіна Т. В. Глушко

ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ПІД ВПЛИВОМ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Володимир Петрович Ткачук Г.М. Котельницька Т. М. Тимощук О. А. Саюк

ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЮПИНУ ВУЗЬКОЛИСТОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ДОБРИВ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТИХ СУПІЩАНИХ ҐРУНТАХ

Віктор Григорович Дідора О. Є. Бондар М. В. Власюк

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Т. А. Сладковська В.В. Мойсієнко

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БАГАТОРІЧНИХ ТОНКОНОГОВИХ ТРАВ НА НАСІННЯ

В.З. Панчишин С. Р. Кашпур

ФОРМУВАННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНА ВІВСА ПОСІВНОГО В УМОВАХ ПОЛІССЯ

Р. Г. Федонюк Тетяна Павлівна Федонюк

АЕРОТЕХНОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ НЕОРГАНІЧНИМ ПИЛОМ АГРОЛАНДШАФТІВ НА ПРИКЛАДІ СХІДНОГО ПРОМВУЗЛА М. ЖИТОМИР

Ю. С. Цаль-Цалко Ю. Ю. Мороз Н. О. Рябцева

ІНФОРМАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

С.І. Веремеєнко Л. О. Семенко

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДЕГРАДАЦІЇ ГРУНТІВ – ТРОФІЧНИЙ АСПЕКТ