ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДЕЯКИХ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ РІЗНИХ КЛІМАТИПІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ

Для більш ефективного і раціонального використання у виробництві деревини сосни звичайної різного географічного походження необхідно знати її фізико-механічні властивості. Метою дослідження є визначення фізичних (щільність деревини в абсолютно сухому стані, щільність деревини за 12 % вологості) і механічних (міцність...

СИМУЛЯЦІЯ ПРОЦЕСУ КАВІТАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ РІДКИХ КОРМІВ

Однаковий фракційний склад та однорідність розподілу компонентів сировини рослинного походження у суміші є основними критеріями якості рідкого корму. Це забезпечується процесами гомогенізації та диспергування компонентів кормів із застосуванням кавітаційної обробки. Метою досліджень є проведення симуляції процесу кав...

АНАЛІТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ МІЦНОСТІ ЗВ’ЯЗАНО-ДИСПЕРСНИХ ГЕЛЕЙ ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ ЇХ У ТРУБОПРОВОДАХ

Сучасні трубопровідні системи, як магістральні, так і промислові, дозволяють транспортувати широку номенклатуру не лише рідких і газоподібних речовин, але й різноманітні тверді сипкі матеріали, корисні копалини, будівельні матеріали та суміші тощо. Однак, розвиток трубопровідних транспортних систем в сучасних умовах...