БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ КОРЕНЕВИХ СИСТЕМ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ В УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Визначальним чинником при виборі бобових багаторічних трав за умов змін клімату є їх посухостійкість, адже розвиток коренів прямо впливає на цю властивість, а також визначає їх продуктивність. Метою досліджень було встановити, за рахунок яких морфологічно-біологічних характеристик коренів трав забезпечуються господар...

ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИН ЯЧМЕНЮ ЯРОГО В УМОВАХ ЗОНИ СТЕПУ

На сьогодні підвищення реального потенціалу зернових культур, зокрема і ячменю ярого є необхідною умовою елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур. Тому, враховуючи обмежений ресурсний потенціал рослин ячменю ярого, вибагливість його до ґрунту, потрібно чималу увагу приділяти фотосинтетичному пот...

ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СУДИННОЇ ІНВАЗІЇ ЗА ПУХЛИН МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ У СУК (ПІЛОТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Пухлини молочної залози є найпоширенішим новоутворенням у некастрованих сук. Однак пухлини молочної залози у сук відрізняються значним різноманіття за морфологічними особливостями та біологічною поведінкою, відтак визначення факторів прогнозу є актуальним. Проведено дослідження дисемінації ракових клітин за новоутвор...

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНИХ ОЗНАК СВИНЕЙ РІЗНИХ ПОРІД І ПОРОДНИХ ПОЄДНАНЬ

На території України впродовж десятиліть галузь свинарства традиційно залишається одним із головних резервів забезпечення фінансового добробуту населення. Серед факторів, що сприяють дохідності свинарських підприємств, вагома роль належить відтворній здатності свиноматок, позаяк гарантує надходження поголів’я д...

ХАРАКТЕРИСТИКА ДУБОВИХ ЛІСІВ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ ДП «ХМІЛЬНИЦЬКЕ ЛГ» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ВІДТВОРЕННЯ

У результаті інтенсивного господарського використання дубових лісів регіону значно скорочується частка деревостанів природного походження, що вимагає проведення поглибленого дослідження їх стану, продуктивності та процесів природнього відновлення. Мета наукової роботи дослідити стан, структур...