Концепція та вимірювання сталості продовольчої системи: Бібліометричне дослідження

В умовах змін клімату та зростання населення, забезпечення сталості продовольчої системи є глобальною проблемою. Багато політик регулюють це питання, але останні дані показують, що глобальна (і національні) продовольчі системи ще далекі від сталого стану. Удосконалення існуючої політики у сфері регулювання продовольчої...

Порівняльний аналіз українських та європейських стандартів бухгалтерського облік

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю вивчення питання особливостей запровадження стандартів бухгалтерського обліку в Україні. Це дослідження спрямоване на порівняння українських, американських і європейських стандартів бухгалтерського обліку за ключовими елементами з метою вивчення проблем, перспектив і чин...

Колективні переговори та регулювання оплати на регіональному рівні: Оцінка та перспективи (на прикладі України)

В умовах постійних викликів і загроз у реалізації громадянами свого права на працю колективно-договірне регулювання стає чи не єдиним ефективним інструментом, який дозволяє узгодити інтереси різних суб’єктів і консолідувати їх спільні зусилля. Метою дослідження є порівняльний аналіз рівня розвитку колективно-до...

Динаміка накопичення 137Cs журавлиною болотною на сфагнових болотах Полісся України

Оліготрофні і мезотрофні болота є поширеними екосистемами у Поліссі України. Після аварії на Чорнобильській АЕС дані екосистеми були забруднені радіонуклідами. Поширеною ягідною рослиною на цих болотах є журавлина болотна, що широко використовується у харчовій промисловості. Метою досліджень є встановлення динаміки пит...

Оцінка сортозразків ячменю озимого за стійкістю до листкових грибних хвороб та урожайністю в умовах Західного Лісостепу України

Нині надзвичайно актуальним постає питання створення сортів з комплексною стійкістю проти найбільш поширених хвороб ячменю озимого з врахуванням ґрунтово-кліматичних умов.Насамперед це пов’язано з завданнями охорони навколишнього середовища від забруднення пестицидами і сприяє суттєвому оздоровленню санітарної си...