ДИВЕРСИФІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Актуальність дослідження диверсифікаційного підходу до клієнторієнтованого управління діяльністю суб’єктів готельно-ресторанного бізнесу зумовлена необхідністю пошуку напрямів управління бізнесом в умовах поглиблення економічної кризи. Готельно-ресторанний бізнес в Україні тривалий час перебуває в кризовому плато...

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ В2С ТА В2В ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Електронна комерція, яка охоплює всі види торгівлі через Інтернет, стала перспективною сферою сучасного інтерактивного бізнесу в умовах високої конкуренції. Використання моделей електронної комерції B2B та B2C є надзвичайно важливим для безкризового розвитку суб’єктів господарювання. Метою дослідження є довести н...

КАДРОВА БЕЗПЕКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ТА НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оцінка кадрової безпеки була проведена за результатами аналізу формування, забезпечення, використання та мотивації персоналу сільськогосподарських підприємств України. Метою статті є визначення теоретико-методологічних підходів до оцінки кадрової безпеки сільськогосподарських підприємств і розробка напрямів її забезпеч...

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Власний капітал відіграє важливу роль у діяльності підприємства, оскільки є вагомим елементом його фінансового забезпечення. Облік є невід’ємним інструментом формування власного капіталу підприємства, адже від його організації залежить ступінь ефективності управління капіталом. У статті досліджені визначення &laq...

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПАРАДИГМИ КООПЕРАТИВНОГО МАРКЕТИНГУ У ФЕРМЕРСЬКУ АКТИВНІСТЬ

Глобалізаційні спрямування української економіки, розподіл земельних ресурсів, багатоукладність товаровиробників і радикальний злам майнових відносин суттєво позначилися на аграрному секторі та обсягах виробництва продукції. Розвиток фермерства за таких умов супроводжується комплексом фінансовоекономічних, матеріально-...