Сталий економічний розвиток України крізь зростання сільськогосподарського сектора

Актуальність дослідження зумовлена комплексом невирішених досі проблем продуктивності агропромислового сектора, зниженням рівня зайнятості, низьким рівнем заробітної платні та зниженням продуктивності землі. Стаття присвячена пошуку напрямів розвитку агропромислового сектору, які пропонуватимуть сталі рішення, базуючис...

Емпіричне дослідження конвергентно-дивергентних тенденцій інноваційного розвитку країн ЄС

Стаття присвячена розгляду проблеми диспропорційності інноваційного розвитку в країнах Європейського Союзу та впливу даних процесів на показники економічного зростання. Метою роботи є емпіричне дослідження нерівномірності та асиметричності здійснення інноваційних витрат у країнах ЄС та аналіз конвергентно-дивергентних...

Методи вартiсного оцiнювання екосистемних активів та їх асиміляційних послуг

Актуальною проблемою сучасного світу є деградація екосистем, що потребує кардинально нового підходу до оцінювання і забезпечення подальшого, економічно ефективного, використання їх потенціалу. Однак наразі ще не здійснювалось вартісного оцінювання екосистемних активів (капіталу), які надають асиміляційні та інші, зокре...

Аграрний сектор України в умовах поширення COVID-19 та обмежувальних карантинних заходів: методологічні засади емпіричного оцінювання

Внаслідок негативного впливу пандемічних обмежень через поширення захворювання СОVID-19 відбувається спад світової економіки, що спричинило наявність реальних ризиків і загроз розвитку українського аграрного сектору. Визначення цих ризиків і загроз, оцінювання впливу чинників поширення пандемії COVID-19 та запроваджени...

Вплив кліматичних змін на гідротермічний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу

Теплові властивості ґрунту є важливими умовами, що визначають характер і інтенсивність ґрунтових процесів, однак закономірності та особливості формування теплового, водного режимів темно-сірого опідзоленого ґрунту Лісостепу України вивчені недостатньо. Метою представлених матеріалів є висвітлення динаміки річного ходу...