ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ

Актуальність дослідження пов’язана з необхідністю посилення управлінської функції сільськогосподарського підприємства, яке орієнтується на принципи сталого розвитку і хоче модернізувати обліково-аналітичне забезпечення управління економічним потенціалом. Мета наукової роботи заключається в формуванні стратегії...

ОЦІНКА СОРТІВ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН ВИДУ NEMESIA VENT В УМОВАХ ПОДІЛЛЯ

Через брак відомостей про біоморфологічні особливості та технологію вирощування видів роду Nemesia Vent вони поки що рідко зустрічаються на території України і тим самим становлять величезний інтерес для їх вирощування і використання для оформлення квітників. Метою наукової роботи було проаналізувати сучасний...

ВМІСТ ХЛОРОФІЛУ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ В ЛИСТІ ЯБЛУНІ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОВГОТРИВАЛОГО УДОБРЕННЯ

Показником стану рослин залежно від умов вирощування є стан їх листкового апарату, який характеризується вмістом у листку хлорофілу та елементів живлення. Листок яблуні забезпечує синтез органічних речовин, від особливостей його життєдіяльності залежить продуктивність плодових дерев. Важливе значення, як метод діагност...

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЗРАЗКІВ TRITICUM L. РІЗНОГО ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Стаття присвячена застосуванню кластерного аналізу для оцінки зразків м'якої ярої пшениці за елементами структури врожаю. Метою дослідження є аналіз внутрішньовидової та міжвидової мінливості морфологічних ознак колекційних зразків пшениці ярої різного еколого-географічного походження за 8 морфологічними ознаками...

ПРОДУКТИВНІСТЬ СОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Інтенсивне землеробство протягом останніх десятиріч функціонувало в умовах прогресуючої деградації ґрунтового покриву, підтримуючи виробничий рівень лише за рахунок неадекватних витрат невідновлюваних ресурсів енергії. Ґрунти набули незворотнього надмірного ущільнення в підорній частині профілю, а процес дегуміфікаці...