ОФШОРИЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ В КОНСТРУКТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Розглянуто особливості сучасного розвитку економічних систем – інтенсифікація процесів офшоризації економіки, що обумовлює актуальність тематики дослідження. Мета дослідження полягає у здійсненні теоретичного аналізу офшоризації, встановленні її впливу на економічну безпеку держави та розробці шляхів деофшоризаці...

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В ЛАТИНСЬКІЙ АМЕРИЦІ

Зростання значення та кількості інтеграційних угрупувань продовжується, причому угоди укладаються країнами усіх континентів. Це впливає не лише на розвиток їх країн-членів, але й на треті країни, зокрема торгівлю з ними. Значна кількість торговельно-економічних об’єднань сформована країнами Латинської Америки, і...

СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що реалізація потенціалу банківської системи спроможна забезпечити позитивні структурні зрушення в економіці України. Метою дослідження є аналіз стану і тенденцій розвитку банківської системи України у фокусі його впливу на структурне реформування національного господарст...

ЕКОСИСТЕМНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ

Актуальність теми статті зумовлена необхідністю пошуку шляхів вирішення проблеми екологічної безпеки та забезпечення ефективного управління нею. Метою дослідження було структурування системи національної безпеки з виділенням екологічної і економічної підсистем, конструктивний і критичний аналіз основних поглядів та поз...

ВПЛИВ ЕКОБРЕНДУ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО НА РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У сучасних умовах конкурентної боротьби екобренд виступає однією із основних передумов ефективного розвитку господарства країни. У нестабільній економічній ситуації переформатування суспільства України проходить надто мляво, проблеми швидко наростають, чим беззаперечно користуються недоброчесні гравці на споживчому рин...