Главный редактор

Професор, д. с.-г. н., проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, кафедра екології лісу та безпеки життєдіяльності, Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, Україна

Заместители главного редактора

д. н. (Литва) 

д. вет. н. (Україна)

д. т. н. (Україна) 

Ответственные секретари

 к. е. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна)

Члены редакционной коллегии

к. т. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна) 

д. е. н. (Україна)

д. т. н. (Україна)

к. т. н. (Україна)

к. с.-г. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. б. н. (Україна)

д. н. (Польша)

д. вет. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. с.-г. н. (Україна)

д. н. (Німеччина)

к. б. н. (Україна)